Onko tehtaan digitalisointi mielessä? Muista nämä 5 avainasiaa!

Älytehtaista puhuttaessa digitaalinen muutos voi herättää monenlaisia ajatuksia. Monet mieltävät digiloikan niin, että vanhaa teknologiaa yksinkertaisesti korvataan uudella. Jotkut puolestaan luulevat, että on olemassa yksi tietty tapa, jolla jokaisen yrityksen tulisi tehdä digiloikka. Todellisuudessa on olemassa lukemattomia vaihtoehtoja, ja jokaisen yrityksen tulisi edetä digitalisaatiomatkallaan visionsa mukaisesti, valiten käytettävät työkalut ja digitalisoitavat prosessit niin, että ne tuovat yritykselle mahdollisimman paljon arvoa.

Time to digitally transform your factory

Digitalisaatio ei uudista pelkkää teknologiaa – se muuttaa koko tavan, jolla organisaatio operoi. Digiloikka siirtää organisaation tiedolla johtamisen malliin, jossa avainpäätökset ja -prosessit saavat vahvoja vaikutteita kerätystä datasta pelkän inhimillisen intuition sijaan. Miksi? Koska parastakaan teknologiaa ei voida täysin valjastaa menestyksen edistäjäksi, elleivät prosessit, teknologiaa käyttävät ihmiset ja yrityskulttuuri tue digitalisaatiota.

Tomas Chamorro-Premuzicin kirjoittaman artikkelin mukaan on olemassa viisi avainasiaa, jotka tulee huomioida, kun kartoittaa matkaa kohti datakeskeistä organisaatiota. Mitkä nämä viisi avainasiaa ovat ja kuinka kukin näistä vaikuttaa organisaation digimatkaan? Miksi ihmisillä on yhä tärkeä rooli teknologisten ratkaisuiden rinnalla? Lue tästä!

1. Ihmiset yrityksessäsi

Kuten kerroimme aiemmin, digitalisaatio ei liity vain teknologiaan. Voisi jopa sanoa, että ihmiset ovat niitä, jotka mahdollistavat ylipäätään siirtymisen digimaailmaan. Tarvitset yrityksesi sisältä tai yhteistyökumppaneista ihmisiä, jotka esimerkiksi jalostavat dataa, analysoivat sitä ja johtavat sillä. Asiakkailla on myös tärkeä rooli, sillä he ovat niitä, joille pyrit loppupeleissä luomaan lisäarvoa. Siksi sinulla tulee olla selkeä visio siitä, millaista arvoa haluat asiakkaillesi luoda. Tiedon kerääminen ja prosessien rakentaminen sen ympärille voidaan näin valjastaa tukemaan visiotasi.

Joskus prosessit ja työlinjastot toimivat hyvin ongelmattomasti, mutta kaikki tieto ja menestykseen vaikuttava päätöksenteko on yhden tai kahden työntekijän päässä. Tämä luo hyvin haavoittuvan kohdan tuotantoon, sillä yritys on riippuvainen näistä työntekijöistä ja voi olla pulassa, jos heille tapahtuu jotain, he jäävät eläkkeelle tai päättävät jatkaa uralla eteenpäin toisen palvelukseen. Digitaaliset ratkaisut tuovat tietoa ihmisten päästä kaikkien käytettäväksi. Tämä luo tehtaalle vahvan pohjan, joka ei ole riippuvainen yksittäisistä työntekijöistä tai johtajista.

Lue lisää älytehtaiden ihmisnäkökulmasta blogissamme: Älytehdas ei eliminoi ihmisen tekemää työtä, vaan tukee sitä johtoportaasta tehdaslattialle saakka

2. Laadukkaan datan kerääminen

Data luo pohjan digitaaliselle murrokselle: ilman dataa ei digitaalisilla ratkaisuilla voi nimittäin tehdä juuri mitään. Onneksi jokainen yritys tuottaa jonkinlaista dataa riippumatta siitä, tiedostavatko, keräävätkö tai käyttävätkö he sitä. Jotta datavetoisen organisaation täysi teho ja hyödyt saadaan käyttöön, tulee visiota tukevaa tietoa prosesseista, käyttäytymisestä ja muista osa-alueista kerätä systemaattisesti. Näin päätökset voidaan perustaa vahvimpaan ja arvokkaimpaan saatavilla olevaan dataan, jota on kerätty toiminnan tärkeimmistä alueista.

Tässä teknologia astuu peliin: modernit tekniset ratkaisut auttavat keräämään juuri sitä tietoa, jota tarvitset, sekä jalostamaan ja järjestämään sitä, jotta saat siitä parhaan hyödyn irti. Hyvälaatuinen data mahdollistaa paremman päätöksenteon.

Lue lisää hyödyistä, joita tehtaan digitaalinen kaksonen tuo mukanaan: Tiedätkö, mikä on tehtaan digitaalinen kaksonen ja mitä hyötyä se tuo yrityksellesi?

3. Opi ymmärtämään dataa

Vaikka modernit työkalut auttavat keräämään dataa, on vielä yksi asia, joka rajoittaa organisaatiota käyttämästä sitä fiksumpaan päätöksentekoon. Kerättyä tietoa tulee myös ymmärtää. Tämä vaatii oikeanlaista ammattitaitoa ja työkaluja, joiden avulla data voidaan muuntaa koodiriveistä ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Tässä vaiheessa voit valita, kumpaa tietä haluat kulkea:

Ennen monet ohjelmistokehityksen projektit ovat kestäneet vuosia ja vaatineet merkittäviä taloudellisia investointeja. Näissä projekteissa ratkaisut on luotu yrityksille täysin alusta saakka. Tässä vaihtoehdossa tuloksena on ratkaisu, joka on kyllä kehitetty juuri omalle yrityksellesi, mutta sitä on vaikeampi ylläpitää ja päivittää. Vuosien kehitystyö voi tarkoittaa sitä, että tekniikka vanhenee nopeasti, vaatien lisää investointeja, jotta kehityksessä pysytään mukana. Täysin oman sovelluksen kehittäminen rajoittaa myös usein yhteistyön vain yhteen kumppaniin. Jos päätät, että haluat vaihtaa palveluntarjoajaa tai integroida muita palveluntarjoajia liiketoiminnan prosesseihin, voi olla vaikeaa saada järjestelmää liikkumaan mukanasi ilman merkittävää lisätyötä.

Helpompi ja kustannustehokkaampi tie on valita valmiiksi luodut älytehdasratkaisut, jotka voidaan räätälöidä organisaatiosi tarpeisiin, pitäen myös tulevaisuuden tarpeet ja mahdollisuudet mielessä. Tämä tekee digiloikan ensimmäisten askeleiden ottamisesta helpompaa, sillä matkaa ei tarvitse aloittaa tyhjästä. Voit sen sijaan helposti testata eri ratkaisuja ja rakentaa älytehtaasi pala palalta. Esimerkiksi Fliqin helppokäyttöisten, läpinäkyvien ja sinua sitomattomien älykkäiden ratkaisujen avulla voit aloittaa digitaalisen muutoksen jopa päivissä. Me tuomme saatavillesi tarvittavan tietotaidon ja sopivat ratkaisut, joilla autat yritystäsi menestymään datan avulla.

Fliq Platform on pohja kaikelle mitä teemme. Lue tästä lisää, kuinka se voi auttaa sinunkin yritystäsi: Fliq Platform

4. Tartu toimeen

Kun olet saanut yrityksesi ihmiset mukaan muutokseen ja oppinut ymmärtämään dataa, on aika tarttua toimeen. Usein yritykset kompastuvat tässä kohtaa kahteen haasteeseen. Ensimmäisessä he uskovat, ettei dataa ole tai että sitä on vaikea saada. Toisessa dataa on kyllä olemassa, mutta yritykset eivät tiedä, kuinka sitä tulisi käyttää. Molemmista haasteista on helppo päästä yli yksinkertaisella askeleella: aloita rohkeasti älytehdasmatkasi. Tämän jälkeen toimeen tarttuminen pienempien tehdasaloitteiden suhteen tulee aina vain helpommaksi.

Ihmisten aktiivisuudella on tässä vaiheessa iso merkitys, sillä datan antaman tiedon perusteella tehtäviin päätöksiin tarvitaan vahvaa johtajuutta. Sanotaan, että tiimityö on avain onnistumiseen, ja tämä pätee vahvasti myös silloin, kun älytehdasratkaisuja otetaan käyttöön. Jokainen yrityksessä työskentelevä ihminen voi käyttää dataa johtaakseen tiimiään tai omaa työtään yrityksen eduksi.

Lue lisää tiedolla johtamisesta täällä: Tiedolla johtaminen auttaa tekemään fiksumpia päätöksiä – kuinka ottaa ensimmäinen askel ja päästä älytehdasmatkalla vauhtiin?

5. Mittaa tulokset

Kun päätät astua digitaaliselle polulle, on tärkeää muistaa, että kaiken tiedon, jota seuraat ja keräät, tulee olla jollain tavalla mitattavissa. Näin voit aina palata tiedon pariin niin, että sinulla on konkreettisia numeroita tai muita mittareita, jotka kertovat, kuinka eri osa-alueet kehittyvät.

Hieno asia datassa on se, että se on hieman kuin uudet nahkakengät – mitä enemmän sitä käytät, sitä paremmin se sinua palvelee. Mitä enemmän tietoa jalostetaan ja käytetään, sitä paremmin opit ymmärtämään dataa sekä määrittämään haasteet, joita prosesseissa täytyy korjata. Tästä seuraa jatkuvasti kehittyvä data, joka antaa enemmän ja paremmin ennustettavia sekä tarkkoja tuloksia. Tietoa kehittäessä on tärkeää muistaa kehittää samalla myös henkilöstön taitoja liittyen käsiteltävään dataan. Näin saat parhaat synergiaedut älytehtaassasi.

Lue, kuinka helposti pääset vauhtiin älykkäässä kunnossapidossa: On aika siirtyä reaktiivisesta proaktiiviseen – miksi älykäs kunnossapito kannattaa ottaa käyttöön pikimmiten?

Vaikka älytehtaan hyödyt eivät näy päivissä, vie vain muutaman päivän päästä alkuun. Data, tietotaito ja yrityskulttuuri kehittyvät ajan myötä – kilpailuetu syntyykin siitä, että pääset alkuun ennemmin kuin myöhemmin!

Haluatko tietää, kuinka voimme auttaa sinua pääsemään alkuun? Katso palvelumme täältä: Fliq Work Flow

LÄHDE:
https://hbr.org/2021/11/the-essential-components-of-digital-transformation