FLIQ Analytics

Rahanarvoista tietoa

Pelkällä mitatulla ja kerätyllä tiedolla ei ole itsessään paljon arvoa, ellei sitä prosessoida oikealla tavalla. Prosessoimalla raakatiedosta saadaan sen sijaan muodostettua merkityksellistä tietoa, jonka avulla yritys kykenee tehostamaan prosesseja, parantamaan tuottavuutta, helpottamaan työn organisointia sekä tekemään toiminnasta kilpailukykyisempää. 

Tiedon kerääminen ja hyödyntäminen tulee olemaan lähitulevaisuudessa yksi tärkeimpiä yrityksen kilpailutekijöitä. Mitä aiemmin dataa ryhdytään keräämään, sitä pidemmän etumatkan yritys pystyy saavuttamaan kilpailijoihinsa nähden.

Fliq Analyticsin avulla voit jalostaa kerätystä tiedosta rahanarvoista informaatiota yrityksen toiminnan parantamiseksi.  Analysointia tehdessä on tärkeää huomioida se, millaisia strategisia tavoitteita yrityksellä on, jolloin järkevästi valikoitu ja jalostettu data saadaan valjastettua palvelemaan juuri näitä tavoitteita. 

Data-analytiikka tuo hyötyjä nykyhetkeen, mutta sen avulla kyetään ymmärtämään ja ennustamaan liiketoiminnan kehitystä myös tulevaisuudessa. Ota yhteyttä niin me kerromme lisää!

Tutustu Fliq Analytics -palveluun täällä