FLIQ Work Flow

Tuo tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä koko tuotantoketjuun

Fliq Work Flow mahdollistaa tuotannon suunnittelun sekä koko valmistusketjun reaaliaikaisen seurannan. Tällä työkalulla hallitset koko valmistusprosessin arvoketjua aina tuotannon suunnittelusta päivittäiseen työnohjaukseen.  Mobiilisovellukset sujuvoittavat tehtävien kirjausta ja viestintää.

Fliq Work Flow – viikko- ja päiväsuunnittelunäkymä

Päivä- ja viikkokohtaiset resurssitarpeet voidaan hahmottaa Fliq Work Flown avulla nopeasti yhdellä silmäyksellä. Viikkosuunnittelunäkymä selkeyttää töiden ja projektien hallintaa. Päiväsuunnittelunäkymässä jaat puolestaan helposti käytettävissä olevat resurssit vuorokohtaisille tehtäville. Monipuoliset raahaus- ja kopiointiominaisuudet helpottavat suunnittelua ja muutosten hallintaa.

Gantt taulu selkeyttää projektien hallintaa ­ja tekee suunnittelusta helppoa.

Gantt taululla voidaan mm.

  • Jakaa projektin alitöitä ja tehtäviä omille resursseille sekä kaikille toimitusketjun osapuolille
  • Seurata projektien etenemistä reaaliaikaisesti
  • Hallita dokumentointia, materiaalivirtoja ja seurata laadunvalvontaa
  • Tehdä kirjauksia mobiilisovelluksen kautta