FLIQ Digital Twin

Fliqin avulla tehtaan digitaalisen kaksosen luominen on helpompaa kuin uskotkaan. 

Digitaalinen kaksonen syntyy käyttöympäristön visualisoinnista helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Fliq Digital Twin kerää ja visualisoi tietoa sekä monitoroi, mittaa ja tarvittaessa hälyttää tuotantoprosessien tilaa. Fliq Digital Twin tarkoittaakin vuorovaikutusta fyysisen ja digitaalisen maailman välillä.

Vuorovaikutus mahdollistetaan käytännössä integroitujen toimintojen avulla:

  • Fyysisen maailman anturit ja toimilaitteet lukevat ja lähettävät tarvittavat tiedot prosesseista ja ympäristöstä digitaaliseen maailmaan.
  • Tiedon siirto ja integrointi alustaan tapahtuu kommunikoimalla rajapintojen kautta. Fliq Platform tukee yli 250 tiedonsiirtoprotokollaa.
  • Tietoa käsitellään ja jalostetaan analysoitavaksi mihin tahansa BI-työkaluun. Mukaan voidaan liittää myös muuta ulkopuolista tietoa ja tietokantoja referenssiksi tai laadun mittaamiseen ja validointiin.
  • Analytiikka ja jatkuvasti päivittyvä visualisointi mahdollistavat säästö- ja laadunparannuskohteiden löytämisen sekä keinot, joilla toimintaa voidaan tehostaa ja tuottavuutta parantaa.

Fliq Digital Twin skaalautuu moneen eri käyttöympäristöön ja eri organisaatioiden käyttöön. Kaikki toiminnot löytyvät samalta alustalta, yhdestä visuaalisesta 2D- tai 3D-käyttöliittymästä.  

Fliq Digital Twin palvelee koko organisaatiota ja sen eri tasoja: 

  • Tuotannosta vastaavat henkilöt saavat reaaliaikaista dataa tehtaan ja koneiden toiminnasta, tehokkuudesta ja suorituskyvystä.
  • Kunnossapitovastaava hyötyy koneiden automaattisesta seurannasta ja pystyy ennakoimaan sellaisetkin huoltotarpeet, joita ei silmällä pysty havaitsemaan.
  • Yrityksen johto saa nopeasti käyttöönsä ajan tasalla olevaa dataa päätöksenteon tueksi.

Digitaalisen kaksosen voi muodostaa joko yksittäisestä koneesta, tietystä osastosta tai koko tehtaasta.