FLIQ IoT

Tilannetietoa parempaan päätöksentekoon

Fliq IoT:n avulla kytket tehtaasi laitteet ja koneet helposti Fliq Platformiin: mittaa, automatisoi ja hallitse tuotantoprosessejasi maailmanlaajuisesti etänä mistä tahansa. Voit hyödyntää tietoa päätöksentekoon, prosessien automatisointiin, referenssitietona tai esimerkiksi laadun mittaamiseksi ja validoimiseksi.
Havaitset muutokset prosessin tehokkuudessa sekä reagoit nopeasti epäkohtiin, kuten pullonkauloihin ja laatuongelmiin.

Fliq IoT mahdollistaa langattomien sensoriverkkojen kytkemisen Fliq Platformiin. Hyödynnämme ratkaisuissamme pääasiassa suomalaista, Wirepas Massive Connectivity -teknologiaa tukevia sensoreita. Valittavissa on usean eri valmistajan antureita eri tarpeisiin. Tehdasautomaation ja langattomien sensorien tuottaman tiedon lisäksi Fliq IoT:hen voidaan kytkeä myös kolmansien osapuolten järjestelmistä ja tietokannoista saatavaa tietoa.

Luo pohja tehtaan digitaaliselle kaksoselle

Fliq IoT:n avulla luot pohjan tehtaan digitaaliselle kaksoselle, jolla voit valvoa ja mitata tuotantoprosesseja helposti reaaliajassa. Saat tietoa koneiden tilasta ja suorituskyvystä sekä tarvittavat hälytykset ja viestit poikkeamista – kaikki yhdestä 2D- tai 3D -käyttöliittymästä.

Fliq IoT ja Fliq Smart Maintenance toimivat saumattomasti yhdessä: luot hetkessä automaattisesti dataan perustuvan ennakoivan huoltosuunnitteluohjelman, hallitset laitteiden omaisuustietoja ja lokalisointia sekä suoritat etävalvontaa. Langattomat multisensorit mahdollistavat nopean ja joustavan kytkennän prosesseihin ja kunnonvalvontaan.

Katso Treon Industrial Node esimerkki!

Lue lisää