Tiedolla johtaminen auttaa tekemään fiksumpia päätöksiä – kuinka ottaa ensimmäinen askel ja päästä älytehdasmatkalla vauhtiin?

Tiedolla johtaminen on kuuma puheenaihe monella alalla, mutta mitä oikeasti tarvitaan, että yritys voi menestyä datan avulla? Ja miksi paraskaan data ei riitä, jos ihmiset eivät sitoudu mukaan positiiviseen, datavetoiseen yrityskulttuuriin? Monet yritykset epäröivät tehdä digiloikkaa, sillä he uskovat, ettei heidän tehtaassaan ole dataa, jota lähteä työstämään, tai he eivät tiedä, mitä datalle pitäisi tehdä, vaikka sitä olisi. Mitä hyötyjä tiedolla johtaminen tuo ja mikä on yksinkertaisin tapa päästä alkuun?

Leading with data helps you make smarter business decisions

Deloitten artikkelissa (Industry 4.0: Smart operations – an imperative for the future of manufacturing) ennustetaan, että organisaatiot kiihdyttävät todennäköisesti teknologian käyttöönottoa sekä siirtyvät pois ihmislähtöisestä datan keruusta, seurannasta ja tapahtumien jälkeisestä analysoinnista enemmän kohti ennakoivaa mallia, joka pohjautuu reaaliaikaiseen tietoon, jota kerätään tehtaaseen yhdistetystä ekosysteemistä. Niin sanottu neljäs teollinen vallankumous kiihdyttää parannuksia yhdistämällä koneet, ihmiset, datan ja arvoketjut.

Tiedolla johtamisen päähyödyt ovat:

Kun yrityksessä tehtävät päätökset perustetaan dataan ja faktoihin, jää vähemmän tilaa henkilökohtaisille mielipiteille tai oletuksille. Tämä voi tuntua mielenkiintoiselta ajatukselta etenkin niille, jotka uskovat, että teemme työelämässä aina rationaalisia päätöksiä. Päätöksiimme vaikuttavat kuitenkin yllättävän paljon aiemmat kokemuksemme, tunteemme, stressaavat tilanteet, spekulointi sekä muut tekijät. Kun uskomme siihen, että tekemämme päätös on oikea, ryhdymme etsimään ympäriltämme sitä tukevia asioita – tämä voi johtaa siihen, että jätämme huomiotta sellaiset asiat, jotka tukevat toisenlaista ajattelutapaa. Datan avulla on helppo perustaa päätökset tietoon, mikä minimoi mahdollisuuden ongelmiin, jotka johtuvat ihmisten ajatteluun liittyvistä virhearvioista.

Data itsessään ei ole arvokasta – se on yhtä hyvää kuin ihmiset, jotka sitä käyttävät

Monet yritykset epäröivät digiloikan tekemistä ja älytehdasmatkan aloittamista, sillä he uskovat, ettei heillä ole dataa, jonka kanssa työskennellä. Totuus kuitenkin on, että jokainen tehdas tuottaa dataa tai sillä on mahdollisuus tuottaa dataa, joka auttaa viemään toimintaa seuraavalle tasolle. On kuitenkin tärkeää huomioida, että datasta tulee hyödyllistä vasta sitten, kun sitä osataan käyttää ja sen riittävän hyvä laatu on varmistettu. Heikon datan pohjalta tehdyt päätökset tai se, ettei dataa osata hyödyntää päätöksenteossa, voi johtaa toimintaa väärään suuntaan. Siksi on tärkeää keskittyä datassa määrän sijaan laatuun määrittelemällä, mitkä ovat ne avainvastaukset, jotka data voi kertoa tehtaan prosesseista tukeakseen onnistunutta päätöksentekoa.

Vastauksista puheen ollen: datan tulisi aina vastata johonkin kysymykseen, joka on ennalta määritelty. Olipa kyseessä jatkuvan parantamisen prosessien hallinnointi  tai kuinka voit madaltaa riskiä tuotannon pysähdyksiin tai työmaan tulipaloihin, tulee data aina valjastaa vastaamaan avainkysymyksiin, jotka auttavat sinua tekemään prosesseista tehokkaampia sekä lisäämään tuottavuutta tehtaassasi. Ilman tällaista kysymystä on hyvin vaikea löytää vastausta, vaikka käytössä olisi kuinka laaja ja laadukas joukko dataa. Ja ilman oikeaa dataa on vaikea johtaa yritystä kohti menestystä.

Kuten mainitsimme, laadultaan parhainkaan data ei riitä vauhdittamaan yritystäsi menestykseen, sillä sen lisäksi tarvitaan ihmisiä, jotka ymmärtävät dataa ja osaavat käyttää sitä. Tämä vaatii hyvää datavetoista johtajuutta sekä positiivista, datavetoista yrityskulttuuria, joka ei katso vain reaaliaikaista ja tulevaa dataa, vaan oppii myös menneestä datasta parantaakseen prosesseja. Mielenkiintoista moderniin teknologiaan pohjautuvissa älytehdasratkaisuissa on se, että kaikkea voidaan ja pitääkin mitata. Tämä on se asia, joka tekee älytehdasaloitteista niin vahvan keinon lisätä tuottavuutta ja tehokkuutta. Kun johtajat ja henkilöstö voivat tehdä fiksumpia päätöksiä nopeammin, vapautuu resursseja keskittyä muihin asioihin, jotka voivat hyödyttää yritystä entisestään.

Tiedolla johtaminen auttaa ihmisiä tekemään fiksumpia päätöksiä

Teknologia kehittyy hurjaa vauhtia, mutta laitteiston ja ohjelmistojen kehityksestä huolimatta tehtaiden tuottavuus laahaa jäljessä: työvoiman tuottavuuden kasvu oli vuosina 2017-2018 vain 0.7 %. Tämä on huomattavasti matalampi luku kuin 3.6 %, joka nähtiin keskiarvona työvoiman tuottavuuden kehityksessä vuodesta 1987 vuoteen 2006. Mitä tästä seuraa? Taloudellinen tulos on sidottuna siihen, kuinka monta tuntia henkilöstö työskentelee, kun sitä voitaisiin nostaa paljon nopeammin älytehdasaloitteiden avulla.

Monet organisaatiot ovat jo huomanneet tiedolla johtamisen voiman ja luovat digitaalisia tuotantoketjuja keskeisenä osana strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Moderni teknologia tuo jatkuvasti tietoa laajasti eri lähteistä, mutta tämä ei riitä siihen, että yritys tai älytehdas menestyy. Vaikka data voi auttaa ennakoimaan mahdollisia virhetilanteita ja antaa ehdotuksia asioista, jotka voidaan tehdä tehokkaammin tuotantoprosessissa, on näistä huolimatta oltava johtaja, joka voi tehdä sisään tulevan datan pohjalta päätöksiä, jotka hyödyttävät yrityksen menestystä.

Kuten kerroimme tekstissämme henkilöstön merkityksestä älytehtaan menestykseen, älytehdasmatkalla onnistuminen vaatii avoimia ja muutospositiivisia johtajia, jotka näkevät älytehdasratkaisuiden tuomat edut prosesseihin. Hyvän johtajan saaminen mukaan jo heti matkan alussa on tärkeää, jotta muutokset saadaan vietyä läpi positiivisessa hengessä. On myös tärkeää huomioida, että positiivisen ja kannustavan asenteen älytehdasaloitteita kohtaan on oltava läsnä kaikilla hierarkian tasoilla toimitusjohtajasta tehdaslattialla työskenteleviin ja jokaiseen johtajaan sillä välillä.

Sanotaan, että tiimityö on avain monen asian onnistumiseen, mikä ei voisi olla enemmän totta, kun mietitään älytehdasratkaisuiden käyttöönottoa. Jokainen yrityksessä työskentelevä henkilö voi hyödyntää dataa johtaakseen tiimiään tai omaa työtään paremmin yrityksen hyväksi.

Ylitä tiedolla johtamisen haasteet aloittamalla rohkeasti

Tässä tekstissä olemme käsitelleet kahta hyvin yleistä haastetta, joita päivittäisiä toimintojaan tiedolla johtavat yritykset tai siihen pyrkivät kohtaavat: uskomus siitä, ettei dataa ole tai sitä on vaikea saada, sekä tilanne, jossa dataa on, mutta yritys ei osaa käyttää sitä. Molemmista näistä haasteista on mahdollista päästä yli yksinkertaisella askeleella: aloita rohkeasti tehtaasi älytehdasmatka.

Tiedolla johtaminen on hieman kuin uusi pari nahkakenkiä – se paranee, mitä enemmän käytät sitä. Mitä enemmän dataa parannetaan ja käytetään, sitä paremmin opit ymmärtämään sitä ja määrittämään ongelmakohtia, jotka kaipaavat prosesseissa korjausta. Kaikilla yrityksillä on jonkinlaista dataa, vaikka se olisi piilossa. Lean-periaatteiden avulla ja älytehdasratkaisuilla voit aloittaa pienesti, visioida isosti ja skaalata nopeasti. Paras tapa päästä alkuun älytehdasmatkalla onkin ottaa rohkeasti ensimmäinen askel ja aloittaa.

Me Fliqillä tiedämme, että ensimmäisen askeleen ottaminen voi olla se kaikista vaikein. Juuri siksi olemme käyttäneet vuosia luodaksemme, testataksemme sekä paketoidaksemme valmiita älytehdasratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön jopa vain muutamassa päivässä. Työkalumme on luotu auttamaan sinut alkuun älytehdasmatkallasi sekä lisäämään tarvittavia moduuleita matkan varrella sitä mukaa, kun niitä tarvitset. Emme halua sitoa sinua pitkillä sopimuksilla tai suljetuilla ohjelmistoilla, koska tiedämme, että datan jakaminen on tärkeä asia menestyksesi kannalta. Alustaamme onkin mahdollista yhdistää kolmannen osapuolen sovelluksia, jotta voit luoda juuri sellaisen ekosysteemin, jota tarvitset.

Me olemme täällä auttaaksemme sinua älytehdasmatkallasi – milloin aloitamme? Lue lisää palveluistamme täältä.

LÄHTEET:
Deloitte: Industry 4.0 Smart operations – an imperative for the future of manufacturing (June 2020)
Deloitte and MAPI Smart Factory Study – Capturing value through the digital journey (2019)