Älytehdas ei eliminoi ihmisen tekemää työtä, vaan tukee sitä johtoportaasta tehdaslattialle saakka

Saatat pohtia, onko älytehdas jotain sellaista, jonka voisit nähdä kaukaisesta tulevaisuudesta kertovassa elokuvassa: koneet tekevät automaattisesti kaiken työn, eikä henkilökuntaa enää tarvita. Todellisuudessa älytehtaat ovat jo täällä, ja vaikka digitalisaatiosta puhuttaessa voi tuntua yllättävältä nostaa esiin ihmiset, ovat he menestyvän älytehtaan salainen ase. Mitä tämä tarkoittaa ja kuinka koko henkilöstön potentiaali voidaan valjastaa tehtaan digitalisoinnin tueksi? Millainen rooli tiedolla johtamisella on älytehdasta käynnistettäessä?

Smart factories don’t eliminate human work, they embrace it from leaders to factory floor workers

Jotta modernit työkalut voivat auttaa tehtaan tuottavuutta ja tehokkuutta, on koko henkilöstö saatava mukaan muutokseen ja älytehdasaloitteiden tekemiseen aina lattiatasolla työskentelevistä henkilöistä johtoportaan edustajiin.

”Operatiivisen puolen, toimitusketjun, strategian ja muiden toimintojen johtajat hahmottavat strategisella tasolla, kuinka muutos älytehtaaksi voi tuoda lisäarvoa laajemmalla verkostotasolla. Lattiatasolla työskentelevät henkilöt, kuten tiiminvetäjät, insinöörit, tuotanto-operaattorit ja teknikot, voivat puolestaan ajaa muutosta ja tuloksia eteenpäin käytännön tasolla.”

Käyttäjäystävällisyys ennen teknologiaa

Kun tarkastellaan menestyviä älytehtaita, monet johtajat nostavat esiin tarpeen luoda käyttäjäkeskeisiä ratkaisuja. Tämä tarkoittaa sitä, ettei älytehdasta tulisi rakentaa ainoastaan prosessien ja uusien dataratkaisujen päälle, jos ratkaisut tuottavat käyttäjille ylimääräistä työtä – riippumatta siitä, kuinka modernia teknologiaa ne käyttävät. On sen sijaan hyvä pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan käyttäjien todellisia tarpeita sekä prosessien pulmallisia kohtia, jotta ratkaisut voidaan rakentaa tavalla, joka tekee henkilöstön työskentelystä tehokkaampaa. Ota siis aikaa ymmärtääksesi, kuinka mikäkin rooli toimii ja millaisia työkaluja siinä onnistumiseen tarvitaan.

“Kun otetaan käyttöön ihmiskeskeinen lähestymistapa, löydetään ymmärrys käyttäjän kipukohdista. Näin ymmärretään paremmin, kuinka heidän tulee käyttää tietoa, mitä heidän tulee siitä etsiä, miksi heidän tulee tutkia juuri kyseistä tietoa sekä kuinka heidän tulee toimia sen mukaan.”

Toisin sanoen: opi tuntemaan käyttäjä ensin ja päätä vasta sitten, kuinka teknologia voi auttaa ratkaisemaan haasteita käyttäjän työprosessissa. Älytehdasratkaisujen tulee aina tuoda lisäarvoa liiketoimintaan, mutta myös ihmisille, jotka käyttävät niitä jokapäiväisessä työssä. Käyttäjien pitäminen mielessä älytehdasratkaisuja suunniteltaessa auttaa poistamaan muutosvastarintaa, kun he huomaavat, että uusia ratkaisuja tuodaan tehtaaseen nimenomaan heidän avukseen. Lue asiakastarinamme visuaalisemman ja läpinäkyvämmän valmistusympäristön kehittämisestä täältä!

Johtajuudella on merkitystä

Älytehdasratkaisujen mahdollisuuksia kartoitettaessa on tärkeää etsiä mukaan oikeat ihmiset oikeanlaisella asenteella. Jo yksi muutosmyönteinen tiimin jäsen tai esimerkillä johtava johtaja voi muuttaa koko tiimin mielentilaa. Päivittäiset prosessit ja tehtävät on usein tehty pitkään, kuten ne on aina tehty, mikä tarkoittaa, että saatat kohdata jonkinlaista muutosvastarintaa aloittaessasi muutoksen kohti älytehdasta. Henkilöstön mukaan ottaminen jo heti alusta saakka auttaa usein tässä vastarinnassa, ja tällöin älytehdasmyönteisen johtajan vaikutus on myös kaikkein merkittävin.

Sanotaan, että 90 % ratkaisusta on löytää oikea johtaja, jolla on oikeanlainen kokemus ja palo älytehdasta kohtaan. Voit aloittaa etsimällä sopivaa henkilöä yhtiön sisältä, sillä näin perusasiat yrityksestä ja sen toiminnasta ovat jo valmiiksi tuttuja. On hyvä pitää mieli avoinna, sillä sopiva henkilö voi löytyä yllättävästäkin nykyisestä työtehtävästä. Jätä siis hierarkia-ajattelu taakse, ja etsi ennen kaikkea henkilöä, jonka ajattelutapa tukee älytehdasvisiotasi. Taitoja voi aina opettaa, mutta oikeanlaista asennetta on usein haastavampi löytää.

Vaikka usein suositellaan, että matka älytehtaaksi aloitetaan yhdellä selkeällä linjastolla tai prosessilla, on hyvä pitää mahdollisuus älytehdasaloitteisiin avoinna myös muille yksiköille ja tiimeille. Sana leviää nopeasti, ja saatat yllättyä, kuinka eri tiimit nostavat esiin ideoita ja aloitteita, joilla voidaan lisätä tuottavuutta ja tehdä prosesseista tehokkaampia myös heidän omissa yksiköissään. Päätitpä lähteä viemään näitä aloitteita eteenpäin heti, myöhemmin tai et lainkaan, on tärkeää antaa henkilöstölle tunne, että heidät on kuultu ja nähty. Tämä tukee positiivista älytehdashenkistä ajattelua ja motivoi tiimejä kiinnittämään huomiota mahdollisiin kehitysideoihin omassa arjessaan myös tulevaisuudessa.

Kulttuurina monimuotoisuus ja jatkuva oppiminen

Menestyksekäs älytehdas kukoistaa monimuotoisuudesta: rajat ylittävän tiimityön on huomattu tuottavan suurempaa innovatiivisuutta ja kasvua organisaatioissa. Jälleen palataan siihen, kuinka älytehdastyökaluja käyttävät ihmiset ovat keskeisessä asemassa onnistumisessa. Johtajana on tärkeää luoda kulttuuri, jossa jatkuva oppiminen on keskiössä. Näin henkilöstö voi jatkuvasti mukautua uusiin teknologioihin, kyvykkyyksiin, prosesseihin ja ekosysteemin muutoksiin.

“Tutkimukset paljastavat yhteyden johtajan uskon oman organisaationsa ja henkilöstönsä muutoskyvykkyyden sekä käytännön kokemuksen ja älytehtaan teknologian välillä.”

Jatkuvan parantamisen kulttuuri on erityisen tärkeää muutoksessa älytehtaaksi, sillä muutos vaatii ihmisiltä sopeutumista uudenlaisiin työtapoihin ja päätöksentekoon. Totuus on, että hyvin harva ihminen nauttii muutoksesta – positiivinen kulttuuri auttaa tekemään matkasta kohti älytehdasta mutkattomampaa. Vahva älytehdaskulttuuri on myös ketterä, kokeileva, avarakatseinen, luova, innovatiivinen ja hyvin verkostoitunut. Näiden ominaisuuksien vahvistaminen voi auttaa henkilöstöä sitoutumaan älytehdasmuutokseen, johtaen lopulta tulosten kohoamiseen kaikilla tasoilla.

Joskus älytehdasmatkalla alkuun pääseminen omatoimisesti voi tuntua haastavalta. Jopa 30 % tehtaista epäröi ottaa ensimmäisiä askeleita, sillä he kokevat, ettei heillä ole riittävästi kokemusta tai kykyä sopeutua. Haasteena koetaan myös sopivan liiketoimintatapauksen tai kokonaisstrategian puute. Valmiit ratkaisut, kuten Fliqin älytehdasratkaisut, on helppo ottaa käyttöön. Näin muutos on helpompi toteuttaa sen sijaan, että ratkaisuja lähdetään miettimään nollasta. Tiedon ja ohjelmistokehityksen ammattilaisten kanssa työskentelyssä on myös muita etuja: me osaamme kysyä oikeat kysymykset ja luoda ratkaisut niihin, jotta saat parhaan mahdollisen lisäarvon yrityksellesi.

Fliqillä voimme auttaa sinua ottamaan ensimmäiset askeleet kohti tuottavaa älytehdasta sekä valjastaa koko henkilöstösi osaksi prosessia. Katso palvelumme, joiden avulla pääset alkuun: Fliq Platform

LÄHTEET:
2019 Deloitte and MAPI Smart Factory Study – Capturing value through the digital journey
Implementing the smart factory – new perspectives for driving value
Digital lean manufacturing – industry 4.0 technologies transform lean processes to advance the enterprise
Industry 4.0 Smart Operations – an imperative for the future of manufacturing