Tiedätkö, mikä on tehtaan digitaalinen kaksonen ja mitä hyötyä se tuo yrityksellesi?

Tutkimusten mukaan älytehtaat voidaan jakaa tavoitteen perusteella kahteen kategoriaan, jotka ovat tuotannon kustannustehokkuuteen liittyvä tuottavuuden parantaminen sekä markkinaosuuden kasvu. Menestyvien älytehtaiden ytimessä on digitaalinen kaksonen, joka on käytännössä digitaalinen kopio oikeasta maailmasta. Tehtaassa digitaalinen kaksonen voidaan rakentaa esimerkiksi koneen, prosessin, järjestelmän, laitteen ja työkulun mukaan. Digitalisaatio on trendikäs sana, mutta mitä digitaalisen kaksosen luominen tehtaasta todella tarkoittaa ja mitä etuja se tuo mukanaan?

Thinking about starting your digital twin journey Here are 5 benefits it can bring you

Vaikka tehdas voisi vaikuttaa ensiajatuksella yksinkertaiselta kokonaisuudelta, on se todellisuudessa kokonaisuus, joka elää ja kehittyy jatkuvasti. Toimitusketjut on perinteisesti rakennettu lineaarisesti siiloutuneiden toimintojen ympärille, mutta nykyään yhä useampi yritys on siirtymässä monipuolisempaan toimitusketjumalliin eliminoimalla näitä siiloja. Digitaalisen kaksosen pohjimmainen idea on varmistaa, että tehtaan prosessit toimivat mahdollisimman tehokkaasti tuomalla oikeaa tietoa oikeaan paikkaan oikeassa ajassa. Tämä luo reaaliaikaisen kuvan siitä, mitä tehtaassa tapahtuu sekä auttaa optimoimaan toimintoja oikeassa maailmassa. Mutta mitä etuja siilojen poistaminen ja digitaaliseen kaksoseen investointi voi tuoda yritykselle?

1. Lisää nopeutta ja ketteryyttä

Ei ole salaisuus, että nopeus on nyky-yhteiskunnassa ratkaiseva kilpailutekijä: kun markkinoiden muutoksiin voidaan reagoida ja sopeutua nopeasti, pystytään aina olemaan kilpailijoita yhden askeleen edellä. Ketteryys auttaa sopeutumaan nopeasti markkinoiden kysynnän muutoksiin, lisäten samalla asiakastyytyväisyyttä. Digitaalinen kaksonen auttaa tekemään tuotannosta nopeampaa ja ketterämpää, mutta lisää samalla tuottavuutta auttamalla välttämään suunnittelemattomia pysähdyksiä tuotannossa.

Tuotannon hyödyt saavutetaan poistamalla siiloja sekä valjastamalla reaaliaikainen tieto poistamaan turhaa jätettä tuotantoketjusta. Automaattinen reaaliaikainen tieto mahdollistaa myös päivittäisen johtamisen tehostumisen, sillä päätökset voidaan tukea faktoihin, joita voidaan helposti analysoida visuaalisista käyttöliittymistä. Nämä käyttöliittymät esittävät halutun tiedon halutussa muodossa, mahdollistaen nopean visuaalisen kommunikaation avainhenkilöiden välillä. Reaaliaikaista prosessitietoa ja hälytyksiä voidaan seurata myös mobiilissa, mikä vähentää viivettä ja lisää tuotannon kapasiteettia entisestään.

2. Parantaa kustannustehokkuutta ja laatua

Älytehdasaloitteiden avulla on mahdollista luoda nopeampia läpimenoaikoja, joiden avulla kustannustehokkuus parantuu läpi tuotantoprosessin esimerkiksi tuotteen, materiaalin tai palvelun valmistushinnan madaltuessa, laatua menettämättä. Digitaalinen kaksonen auttaa seuraamaan ja optimoimaan prosesseja siinä tahdissa kuin haluat tehdä muutoksia. Kaikkia muutoksia ei ole siis pakko tehdä kerralla, vaan ne voidaan tehdä pala palalta tehtaallesi sopivassa tahdissa, priorisoiden aloitteita, jotka tuottavat eniten lisäarvoa.

Digitaalinen kaksonen antaa mahdollisuuden testata erilaisia kehityspolkuja ennen kuin niiden suhteen otetaan käytännön askeleita oikeassa maailmassa. Kun testaus hoidetaan digitaalisesti, säästytään ylimääräisiltä kuluilta, kun resursseja ei kulu toimimattomiksi todettujen aloitteiden korjaustöihin. Toisin sanoen: kun aloitteiden testaukset hoidetaan digitaalisesti, eivät uudet laiteinvestoinnit ole tarpeen ennen kuin muutosten seuraukset on mallinnettu ja todettu datan kannalta kannattaviksi.

Tuotantoprosessin digitalisointi auttaa myös ennakoimaan ja ratkaisemaan mahdollisia epäkohtia tai virhetiloja prosessissa. Tästä seuraa se, että tuotannon taukoja ja virheellisiä tuotteita voidaan vähentää. Eivätkä edut lopu vielä tähän: samalla, kun tuotantoprosessista tulee kustannustehokkaampi poistamalla jätettä, voit seurata paremmin koko tuotannon kuluja sekä optimoida monia kustannuksiin liittyviä tehtäviä. Tämän ansiosta voit parantaa esimerkiksi raaka-aineiden tai kuljetusten marginaalia.

3. Luo parempaa asiakaskokemusta

Prosessien läpinäkyvyyden ja visualisoinnin lisäksi digitaalinen kaksonen mahdollistaa mm. joustavan aikataulutuksen niin sisäisten kuin ulkoistenkin tahojen välillä. Digitaalinen kaksonen tuo monia etuja tuotantopuolelle, mutta sen hyötyjä voidaan tarkastella myös asiakkaan näkökulmasta. Se auttaa luomaan parempaa asiakaskokemusta oikea-aikaisilla toimituksilla, pitää yllä hyvää laatua sekä varmistaa, että asiakkaiden alati muuttuviin tarpeisiin vastataan oikeaan aikaan. Kaikki tämä sitouttaa asiakasta yritykseesi.

Asiakaskokemuksen parantaminen on tärkeää, mutta sen lisäksi on tärkeää pitää aina mielessä myös henkilöstön kokemus. He ovat lopulta kuitenkin ne ihmiset, jotka tekevät konkreettista työtä pitääkseen tehtaasi toiminnassa. Digitaalinen kaksonen auttaa tehostamaan koneiden ja ihmisten yhteistyötä tavoilla, joiden avulla voidaan luoda esimerkiksi toimivampaa työympäristöä, lisää tehokkuutta tai parempaa ergonomiaa. Yrityksen digitalisointi ei tarkoita, ettei ihmisiä enää tarvita – päinvastoin, digitalisaation avulla voidaan luoda entistä arvokkaampi työpaikka ihmisille.

4. Tukee uusia innovaatioita

Älytehdas tekee tuotannosta sujuvampaa, vähentäen aikaa, joka ennen kului ihmisiltä tiedon analysointiin. Tämä vapauttaa resursseja uusien innovaatioiden luomiseen. Tehtaan digitaalinen kaksonen voi auttaa löytämään piilossa olevia ongelmakohtia, joilla voi olla yllättävän suuri vaikutus yhtiön kokonaistoimintaan. Saatatkin parantaa tuottavuutta löytämällä uusia työskentelytapoja, joita et aiemmin ole osannut edes ajatella.

Digitaalinen kaksonen on erityisen hyödyllinen tuotantoympäristössä, jossa prosessit voidaan visualisoida. Prosessien kokonaiskuva voidaan simuloida analysoimalla mennyttä dataa ja yhdistämällä se reaaliaikaiseen dataan. Tämä on avainasemassa fiksussa päätöksenteossa, joka voidaan perustaa faktoihin ja dataan. Uusien innovaatioiden osalta se voi puolestaan auttaa tukemaan perusteluita innovaation toimivuuden suhteen. Toisaalta datan avulla voidaan myös todistaa, ettei jollakin innovaatiolla ole toimivaa tulevaisuutta. Tämä säästää aikaa, energiaa ja rahaa, kun toimimattomaan innovaatioon ei käytetä turhaan resursseja.

5. Auttaa ennustamaan tulevaisuutta

Digitaalista kaksosta voidaan hyödyntää missä tahansa tuotantoprosessin vaiheessa. Vaikka digitaalinen kaksonen keskittyy siihen, mitä tehtaassa tapahtuu reaaliajassa, se luo myös monia mahdollisuuksia analysoida mennyttä dataa tulevaisuuden ennakoinnin näkökulmasta. Digitaalinen kaksonen tuottaa reaaliaikaisen tilannekuvan koko tehtaasta, ja se voidaan opettaa ennakoimaan tiettyjen asioiden tapahtumista. Tällainen ennakointi on tärkeää esimerkiksi koneiden ja laitteiden huollossa. Kun huollon tarve voidaan ennustaa jo ennen kuin laite menee vikatilaan, voidaan huolto ajoittaa niin, että se luo mahdollisimman vähän taukoja tuotantoon. Kustannussäästöjä syntyy myös silloin, kun laitteet voidaan huoltaa vain silloin, kun huollolle on aidosti tarve sen sijaan, että kaikki laitteet huollettaisiin esimerkiksi vuosittain riippumatta niiden todellisesta kunnosta. Lue lisää älykkäästä huollosta täällä: On aika siirtyä reaktiivisesta proaktiiviseen – miksi älykäs kunnossapito kannattaa ottaa käyttöön pikimmiten?

Kaikkea on mahdoton ennustaa, ja joskus käy niin, että jokin tilanne pääsee yllättämään. Digitaalinen kaksonen näyttää hyötynsä myös tässä, kuten viime vuosien koronapandemia on osoittanut. Digitaalisen kaksosen avulla tehtaan toimintoja voidaan nimittäin seurata reaaliajassa, vaikka ihmisten kohtaamisia tai tehtaalla työskentelevien ihmisten määrää olisi vähennettävä. Mahdollisuus tehdä faktoihin ja dataan perustuvia päätöksiä rauhoittaa mieltä, tehden yllättävän tilanteen läpi työskentelystä helpompaa.

Digitaalista kaksosta voidaan käyttää myös koulutustarkoituksiin tai myynnin ja markkinoinnin avainlukujen esittelyyn. Kuten huomaat, digitaalisen kaksosen luominen tehtaasta tuo mukanaan monia etuja, joilla on suora positiivinen vaikutus menestyvään bisnekseen. Näistä hyödyistä huolimatta moni yritys kuitenkin epäröi ottaa ensimmäistä askelta kohti älytehdasta. Monet sanovat sen johtuvat resurssien ja osaamisen puutteesta sekä siitä, että älytehdasmatkan alussa täytyy huomioida niin monia asioita, ettei niissä pysy mukana.

Onneksi me Fliqillä olemme tehneet paljon pohjatyötä puolestasi: olemme kehittäneet valmiita älytehdasratkaisuja maailman johtavien yhtiöiden kanssa jo vuosia. Tavoitteemme on auttaa sinut alkuun älytehdasmatkallasi helposti käyttöönotettavien ja kustannustehokkaiden ratkaisuiden avulla. Moduuleista rakennettu alustamme mahdollistaa toimintojen laajentamisen sitä mukaa, kun etenet älytehdasmatkallasi.

Me teemme tehtaan digitaalisen kaksosen luomisen helpoksi – tahdotko tietää lisää? Klikkaa tästä!

LÄHTEET:
Smart factories @ scale – Seizing the trillion-dollar prize through efficiency by design and closed-loop operations / Capgemini Research Institute

Deloitte Digital: Disrupting Business Models – Digital Supply Networks