On aika siirtyä reaktiivisesta proaktiiviseen – miksi älykäs kunnossapito kannattaa ottaa käyttöön pikimmiten?

Tutkijoiden mukaan liiketoimintaetuja voidaan saavuttaa muuntamalla perinteinen lineaarinen ja kiinteä toimitusketju digitaaliseksi verkostoksi, joka on dynaaminen ja verkoston osat toisiinsa yhdistävä järjestelmä. Kuinka älykäs kunnossapito voi auttaa tehdasta siirtymään reaktiivisesta kunnossapidosta ennakoivaan malliin? Mitä etuja älykäs kunnossapito tuo tehtaan tuottavuuteen ja tehokkuuteen? Millaisia numeraalisia tuloksia voidaan nähdä älytehdasaloitteiden käyttöönoton jälkeen?

Taking the leap from reactive to predictive

Perinteinen tapa operoida tehdasta on hyvin reaktiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvittavat kunnossapidon toimenpiteet tehdään sitten, kun jokin vikaantuu, menee rikki tai tarvitsee osien uusimista tuotannon laadun heikkenemisen vuoksi. Tätä kutsutaan myös korjaavaksi kunnossapidoksi. Toiset tehtaat luottavat puolestaan vuosittaiseen huoltosuunnitelmaan, jonka perusteella tietyt kunnossapidon toimet tehdään tiettyyn aikaan, riippumatta huollettavan koneen todellisesta kunnosta. Tätä kutsutaan ennakoivaksi kunnossapidoksi. Molemmat tavat ovat tehneet aiemmin tehtävänsä hyvin.

Reaktiivinen kunnossapidon malli toimii edelleen hyvin, kun koneen osat ovat nopeita ja edullisia vaihtaa sekä tilanteissa, joissa prosessit tai osaprosessit eivät kytkeydy isompaan kuvaan. Sen sijaan suurempien ja kriittisempien koneiden kunnossapito voidaan tehdä tehokkaammin tavalla, joka suojelee samalla tuotantoa ennakoimattomilta pysähdyksiltä ja yllätyksiltä. Tämä voidaan toteuttaa älytehdastyökaluilla, jotka monitoroivat laitteita, kertoen sinulle, kun tarpeelliset kunnossapidon toimenpiteet alkavat olla ajankohtaisia. Silti jopa kolmas yrityksistä epäröi ottaa käyttöön älytehdasratkaisuja. Tässä blogissa kerromme, kuinka älykäs kunnossapito voi auttaa valjastamaan koko tehtaasi potentiaalin käyttöön ennakoivilla toimilla, tehden tehtaan arjesta tehokkaampaa ja kasvattaen tuottavuutta. Liian hyvää ollakseen totta? Lue eteenpäin!

Liiketoimintaan lisäarvoa älykkään kunnossapidon avulla

Jotta voimme ymmärtää älykkään kunnossapidon voiman, on ensin katsottava etuja, joita digiloikka älykkääseen tuotantoon voi tuoda. Älytehdas on joustava systeemi, joka voi optimoida omaa toimintaansa reaaliajassa läpi koko tuotantoketjun aina tehtaan sisältä tavarantoimittajiin ja muihin kumppaneihin. Älytehdas auttaa johtamaan koko tehtaan tuotantoprosessia automaattisesti, tukee fiksua päätöksentekoa sekä antaa parempaa tietoa tuottavuuden numeroista.

Älytehdasaloitteet tuovat tyypillisesti huomattavaa lisäarvoa liiketoimintaan: yritykset ovat kertoneet 10-12 % keskimääräisestä noususta mm. teollisuustuotannon, tehtaan kapasiteetin käyttöasteen ja työn tuottavuuden osa-alueille investoituaan älytehdasratkaisuihin. On kuitenkin syytä muistaa, että kunnioitusta herättävät luvut eivät vaadi sitä, että koko tehdas tulee digitalisoida yhdellä kertaa. Muutos älytehtaaksi voidaan tehdä askel askeleelta, aloittaen esimerkiksi olemassa olevan prosessin tai työlinjaston kunnossapidon tarpeista ja siirtyen sitten muille osa-alueille osasto kerrallaan. Älytehdasaloitteiden on huomattu olevan erityisen hyödyllisiä mm. laadunvarmistuksen ja -tarkkailun, tehdasomaisuuden älykkyyden, tehtaan kulutuksen ja energian hallinnan, komentokeskuksen, tehtaan synkronoinnin, reaaliaikaisen seurannan sekä älykkään kuljetuksen osa-alueilla.

Deloitten ja MAPI:n vuonna 2019 tekemä tutkimus näyttää konkreettisesti numeroiden avulla, kuinka älytehdasaloitteet edistävät tehtaiden toimintaa. Vuodesta 2015 moni tutkimukseen osallistunut yritys, joka oli ottanut käyttöön älytehdasratkaisuja, näki nousua toiminnan avainindikaattoreissa. Nämä indikaattorit kertoivat, että tuotannon tuotto kasvoi keskimäärin 10 %, tehdaskapasiteetin käyttö 11 % sekä työn tuottavuus 12 %. Yli 85 % tehtaista uskoo, että älytehdasaloitteet tulevat olemaan kilpailukyvyn varmistamisen tärkeimpiä asioita viiden vuoden sisällä. Mikset liittyisi digivallankumoukseen ja aloittaisi muuntamalla kunnossapidon prosessit älykkäämmiksi tehtaassasi?

Etämonitorointi tekee kunnossapidon tehtävien suunnittelusta vaivatonta

Tämän tekstin alussa mainitsimme erilaisia tapoja, joilla kunnossapitoa voidaan hoitaa tehtaassa reaktiivisesti ja vuosittaiseen huoltosuunnitelmaan perustuen. Älytehtaan kunnossapito on rakennettu näistä poiketen ennakoivan mallin ympärille: koneita mitataan ja arvioidaan 24/7. Tätä kutsutaan myös kuntoon perustuvaksi kunnossapidoksi tai suorituskyvyn monitoroinniksi. Älykäs kunnossapito yhdistää kriittiset laitteet langattomasti jatkuvaan valvontaan, reagoi epätavallisiin koneiden ja tuotantoympäristön tapahtumiin sekä ennustaa kunnossapidon tarvetta. Näin kunnossapidon tarpeet voidaan laskea reaaliajassa jo ennen kuin tilanne eskaloituu epätoivottuun suuntaan. Ohjausjärjestelmän nopea hälytyksiin ja automaattisiin toimiin perustuva reagointi minimoi toiminnan pysähdysten ja isojen laitteiden rikkoutumisen riskejä.

Kunnossapidon toimenpiteiden suunnittelu on vaivatonta ja nopeaa, sillä älykkään kunnossapidon järjestelmä säätelee automaattisesti suunnitelmia reaaliaikaisen tilanteen ja kerätyn datan perusteella. Data ohjaa ja optimoi kunnossapidon ja tuotannon resursseja, jolloin kunnossapito voidaan ajoittaa niin, että tuotantoon tulee mahdollisimman vähän taukoja. Hyödyntämällä dataa, kunnossapito voidaan muuntaa reaktiivisesta proaktiiviseksi, mikä parantaa koneiden käytettävyyttä sekä pidentää niiden käyttöikää. Pitkässä juoksussa tällainen toimintatapa voi vähentää kunnossapidon kustannuksia ja tuotannon hävikin kustannuksia merkittävästi. Näin taloudelliset resurssit voidaan optimoida entistä paremmin.

Fliqin Pluq and play -pohjainen järjestelmä tukee useiden eri sensorivalmistajien tuotteita. Hyvä esimerkki siitä, kuinka tehdas voi hyödyntää Fliqin älykkään kunnossapidon ratkaisuja on saha, jossa eri tuotantolaitteisiin asennettiin yhteensä 200 langatonta sensoria. Nämä sensorit mittaavat etänä mm. laitteiden värähtelyä ja lämpötilaa. Näiden sensoreiden ja etämonitoroinnin mahdollistavan Fliqin Smart Maintenance -työkalun avulla tehtaalla on nyt käytössä ennakoiva, laitteen todelliseen kuntoon perustuva huoltosuunnitelma. Tämä mahdollistaa korkean tason toimintavarmuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden sekä tehtaan pidemmän käyttöiän.

Ota loikka tulevaisuuteen ja älykkäisiin kunnossapidon ratkaisuihin

Seuraava askel ennakoivasta mallista on tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen kunnossapidon ketjuissa, tavoitteena oppia, kuinka tietyn koneen kunnossapidon tarpeet muodostuvat hyvissä ajoin ennen kuin niiden suhteen tarvitsee toimia. Älykkääseen kunnossapitoon investointi voi maksaa itsensä hyvinkin nopeasti takaisin, kun kunnossapidon toimenpiteitä voidaan suunnitella jo ennen kuin kriittisiä ongelmia tai vikoja nousee esiin. Näin vältetään isommat ongelmat ja pysähdykset tuotannossa. Modernin digitaalisen monitoroinnin vähentäessä riskiä suurille kriisitilanteille, ovat vakuutusyhtiöt osoittaneet kasvavaa kiinnostusta älytehdasratkaisuihin sijoittamalla niihin yhdessä tehtaiden kanssa tai tarjoamalla parempia vakuutuskokonaisuuksia.

Fliq Smart Maintenance monitoroi ja mittaa suorituskykyä, reagoi ennakoivasti sekä säätää automaattisesti kunnossapidon suunnitelmia keräämänsä datan mukaan. Smart Maintenance toimii saumattomasti yhteen kaikkien muiden Fliqin alustan tuotteiden kanssa – näistä esimerkkinä tuotannon suunnitteluun ja resursointiin tarkoitettu Fliq Work Flow. Tiedolla johtaminen on Fliqin kanssa hyvin helppoa ja konkreettista. Valmiit älytehdastyökalumme on helppo ottaa käyttöön missä tahansa tehtaassa ilman pitkiä tai kalliita erillisiä ohjelmistokehitysprojekteja. Aloita yhdellä tuotantolinjalla ja siirry seuraavaan, kun huomaat, millaisia etuja älytehdastyökalut tuovat päivittäiseen toimintaasi!

Haluatko tietää lisää Fliqin älykkään kunnossapidon ratkaisuista? Klikkaa tästä!

 

LÄHTEET:
2019 Deloitte and MAPI Smart Factory Study – Capturing value through the digital journey