Huyen Nguyen

Fliqillä on tilaa monen alan ammattilaisille – taustaa tärkeämpää on ammatillinen potentiaali

Vietnamilaisella Huyen Nguyenilla ei ole aivan tavallisin ammatillinen tausta, kun katsotaan Fliqillä työskenteleviä ammattilaisia. Kuinka tämä kansainvälisen liiketoiminnan tradenomi päätyi työskentelemään yrityksessä, joka keskittyy ohjelmoitiin ja ohjelmistokehitykseen? Millaisia uusia mielenkiinnon kohteita työ Fliqillä sytytti Huyenille tulevaisuuteen? Mikä motivoi häntä päivittäisessä työssä kasvuyrityksessä, jossa arvostetaan itsensä kehittämistä?

Huyen Nguyen

– Minulla on kansainvälisen liiketoiminnan tradenomin tutkinto, jossa pääaineenani oli kirjanpito ja sivuaineena toimitusketjujen hallinta. Opiskeluvuosinani työskentelin pääasiassa markkinatutkimuksen, myyntidatan hallinnan sekä SEM-tukeen liittyvien työtehtävien parissa, Huyen kertoo.

Huyenin tradenomiopintojen lopputyön aiheena oli, kuinka yritys voi parantaa myyntidatan prosessointia implementoimalla toimintaan automaattisempia analysoinnin ratkaisuja. Lopputyötään varten Huyenin oli tutustuttava ohjelmointikieliin, ja hän ymmärsi haluavansa opiskella niitä syvemmin. Hän päätti liittyä Digitalisation Academy -ohjelmaan, joka on tarjolla Vaasan alueen yliopistojen viimeisen vuoden opiskelijoille. Akatemian tavoitteena on kannustaa eri akateemisten taustojen opiskelijoita oppimaan lisää teknologiasta sekä auttaa heitä verkostoitumaan teknologiayritysten kanssa Vaasan alueella työpaikkaa, harjoittelua tai lopputyötä varten.

– Eräs opettajani akatemiasta huomasi, että etsin aktiivisesti töitä valmistumisen jälkeiselle ajalle ja auttoi minua verkostoitumaan Fliqin kanssa. Ajattelin, että olisi mielenkiintoista saada uusi näkökulma siihen, mitä olin jo aiemmin opiskellut. Fliq työskentelee isojen teollisuusasiakkaiden kanssa, esimerkiksi elektroniikka-, satama- ja energiateollisuuden parissa. Mietin, että miksen hakisi töitä ja oppisi lisää näiden teknisestä puolesta, muistelee Huyen.

Monipuolista työtä tiimin tueksi

Huyenin työhön Fliqillä ei sisälly koodausta, vaan hän työskentelee ohjelmistojen laadunvarmistuksen parissa sekä hoitaa monia tukevia työtehtäviä, jotka auttavat projekteja sujumaan jouhevasti.

– Iso osa päivittäisestä työstäni sisältää ohjelmistotestausta, jolla varmistetaan ohjelmistotuotteiden laatu ennen kuin ne siirtyvät eteenpäin asiakkaille. Työtehtäviini kuuluu myös mm. dokumentaatiota, yritysten ohjelmistoimplementoinnin vaatimusten analysointia, käyttöoppaiden ja manuaalien luomista loppukäyttäjille sekä projektipäälliköiden avustamista esitysten valmistelussa, listaa Huyen.

Fliqin kaltaisessa kasvuyrityksessä kaikki liikkuu eteenpäin vauhdilla. Huyenista on motivoivaa, kuinka jokainen päivä on mahdollisuus oppia jotakin uutta, kehittyä ja mennä eteenpäin.

– Minusta on erityisen mielenkiintoista analysoida tuotteen käyttäytymistä, kun teemme muutoksia tai testausta ohjelmistoon. Prosessi, jossa pyritään ymmärtämään kuinka asiat toimivat ja mikä aiheuttaa haasteita, kun jotakin muutetaan, on todella innostava. Minusta on aina mielenkiintoista tietää, miksi jotakin tapahtuu, kertoo Huyen.

Kokemukset Fliqillä käänsivät tulevaisuuden teknisempään suuntaan

Huyen on innoissaan tulevasta jatkaessaan työskentelyä ja uuden oppimista Fliqillä. Hän kokee, että Fliq auttaa häntä rakentamaan perustan tulevalle sekä kartoittamaan, mihin suuntaan hän haluaa urallaan edetä.

– Nykyisten työtehtävieni lisäksi tutustun parhaillaan UI-testaukseen. Olen huomannut, että testiautomaation teknisempi puoli voisi olla asia, josta haluan oppia lisää tulevaisuudessa. Voisin hyvin nähdä itseni tulevaisuudessa opiskelemassa maisterintutkinnon ohjelmoinnista, selkeästi jostakin teknisemmästä näkökulmasta, pohtii Huyen.

Huyen kuvailee Fliqiä hyväksi työpaikaksi, jossa on mukavia, kannustavia ja kärsivällisiä kollegoita. Hänestä on hienoa, että yritys arvostaa monikulttuurista työympäristöä – työkavereita löytyykin Fliqillä monista eri maailman maista. Huyenin työ on haastavaa ja nopeatempoista, mutta opettaa jotakin uutta joka päivä sekä tarjoaa mahdollisuuden räätälöidä työtehtäviä mielenkiinnonkohteiden ja vahvuuksien mukaan. Yhteisössä, jossa välitetään aidosti kunkin potentiaalista ja itsensä kehittämisestä, on tilaa ammattilaisille hyvin eri taustoista.

– Hae rohkeasti Fliqille, vaikka taustasi olisi jossain muualla kuin ohjelmoinnin parissa. Tarjolla voi olla hienoja mahdollisuuksia, kunhan tahtotila, kiinnostus ja sopiva asenne oppimiseen ovat kohdillaan. Lähetä rohkeasti hakemus ja kerro, mitä nykyinen osaamisesi voi tuoda ja mitä haluaisit oppia lisää, jos uskot, että sinusta löytyy tarvittava potentiaali. Juuri näin tein itse, ja olen todella nauttinut työstäni Fliqillä, kannustaa Huyen.