Tehtaan digitalisointi nostaa tuottavuuden uudelle tasolle

Teknologinen kehitys kiihtyy kovaa vauhtia, mikä luo uudenlaisia mahdollisuuksia tehtaiden toiminnan ja tuottavuuden tehostamiseen. Monet isot toimijat ovat jo siirtyneet digitalisoituihin ratkaisuihin, mutta monilla yrityksillä mielikuva tehtaan digitalisaatiosta on usein kallis ja aikaa vievä investointi. Tiesitkö, että digiloikan ei onneksi tarvitse olla vuosien projekti tai suuri kertaluontoinen kustannus?

Olemme Fliq:llä kehittäneet kokonaisvaltaisen, eri moduuleista koostuvan Smart Factory -alustan, jolla tehtaan digitalisaatio onnistuu ketterästi ja kustannustehokkaasti. Tehtaan tuottavuutta parantava järjestelmä voidaan ottaa käyttöön jopa muutamassa päivässä, ilman vuosien pohjatyötä, korkeita kiinteitä kustannuksia tai pitkiä sopimuskausia. Alustan valmiiden ratkaisuiden avulla säästetään aikaa ja kustannuksia, kun kehitysresurssit voidaan suunnata heti kerralla oikeaan paikkaan.

Teknologia on avaintyökalu tuottavuuden ja toimivan työympäristön kehitykseen

Digitaalisen tehdasympäristön luominen on tuottavuuden tehostamisen lisäksi tärkeä osa koko yritysmielikuvaa ja brändiä. Teknologia toimii hyvänä työkaluna, mutta se ei saisi olla itseisarvo, jonka ympärille kehitystyö keskittyy. Teknologia palvelee parhaimmillaan sekä yrityksen pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita, kun tuottavuuden ja toimivan työympäristön kehittäminen ovat keskiössä. Tämä on yksi syy, miksi olemme kehittäneet tehtaiden käyttöön valmiita ja helppoja, nopeasti käyttöönotettavia ratkaisuita jotka taipuvat myös tulevaisuuden muutoksiin. Kehitysprojekteissa voidaan aidosti keskittyä ratkaisemaan tuottavuusongelmia, kun varsinaisen projektin suunnittelu ei vie siltä huomiota.

Tehtaan tuottavuuden parantamisen keskeisiä asioita ovat tuotantoketjun läpinäkyvyyden sekä tiedonjakamisen ja kommunikaation parantaminen.

Tietoa voidaan välittää reaaliaikaisesti tuotannon tilanteesta, kuten koneen tai linjan tilasta, varastotilanteesta sekä tuotannon työjonosta ja muista resursseista. Reaaliaikainen tiedonhallinta on keskeinen asia siirryttäessä reaktiivisesta proaktiiviseen toimintaan. Tehtaan tuottavuus kasvaa, kun kaikki tieto on kaikilla sidosryhmillä käytettävissä keskitetysti. George Westermanin ja Didier Bonnetin mukaan digitalisaatiossa menestyneet yritykset ovat onnistuneet kasvattamaan tuottavuuttaan keskimäärin 26%.

Tehtaan digitalisaatiota suunnitellessa on myös tärkeää ottaa huomioon koko toimitusketjun hallinta toimittajarajapintaan saakka. Toimitusketjun tehokkaampi hallinta ja esimerkiksi nopeampi läpimenoaika lisää tuottavuutta ja palvelukykyä. Koko ketjun tuottavuus kasvaa, kun tieto kulkee paitsi tehtaan sisällä, myös muille sidosryhmille, minkä seurauksena myös toimituskyky ja asiakaspalvelu kehittyvät. Digitalisoinnin avulla voi myös luoda uusia ja parempia asiakaspolkuja ja -prosesseja.

Digitaaliset Lean-mallit lisäävät läpinäkyvyyttä ja joustavuutta

Koska teknisen kehittämisen sykli on lyhentynyt, on järjestelmiä ja rajapintoja saatava käytäntöön mahdollisimman nopeasti. Fliq:n kehittämät Digital Lean™-palvelut voidaan käyttöönottaa jopa kolmessa päivässä ja palveluiden avulla päästään helposti ja nopeasti tekemään tuottavuusloikka ja kehittämään työympäristöä.

Alkujaan Toyotan kuuluisaksi tuomissa lean-menetelmissä on kyse periaatteista, joilla voidaan saavuttaa laatua, nopeutta ja asiakaslähtöistä toimintaa poistamalla prosessista kaikki se, mikä ei tuota lisäarvoa. Näin säästetään turhaa työtä tulevaisuudessa sekä optimoidaan resurssien käyttö sinne, missä ne tuovat eniten arvoa prosessiin.

Fliq:n Digital Lean palvelun ytimenä toimii Digital Andon™ huoltokutsupalvelu, Digital Kaizen™ innovointityökalu sekä Digital 5S™ auditointityökalu. Näiden avulla voidaan seurata tehdaslattian suorituskykyä ja kehitystä reaaliajassa, kerätä, analysoida ja hallita uusien innovointien implementointia sekä varmistaa jatkuvan turvallisen ja tuottavan työympäristön toteutumista.

Valmiilla tuotteilla pääsee ketterästi käyntiin, ja uusia ominaisuuksia voi lisätä aina oman toiminnan tarpeiden mukaan. Samalla saadaan koottua kätevästi samaan paikkaan dataa, jota voidaan hyödyntää tehtaan digitalisoinnin tavoitteiden saavuttamisessa tulevaisuudessa. Tutustu Digital Lean palveluhin täältä.

Datan hyödyntämisen tulee olla kehittämisen ytimessä

Pelkällä kerätyllä datalla ei tee mitään, ellei dataa hyödynnetä oikealla tavalla.

Digitalisaatioprojekteissa onnistuneiden yritysten salaisuus piilee siinä, että kerättyä dataa analysoidaan ja hyödynnetään prosessien kehittämiseen.

Jalostamalla ja esimerkiksi rikastamalla dataa, siitä saa muodostettua merkityksellistä tietoa. Tämän avulla tehtaat kykenevät tehostamaan prosessejaan, parantamaan tuottavuutta, helpottamaan työn organisointia ja tekemään toiminnastaan kilpailukykyisempää. Datan kerääminen ja sen hyödyntäminen tulee olemaan lähitulevaisuudessa yksi tärkeimpiä yrityksen kilpailutekijöitä. Mitä aiemmin dataa alkaa keräämään, sitä pidemmän etumatkan yritys pystyy saavuttamaan kilpailijoihinsa nähden.

Me sytymme, kun saamme luoda mahdollisimman yksinkertaisia tapoja tuoda helpotusta asiakkaidemme arkeen.

Mitä helpommin järjestelmä toimii arjessa, sitä todennäköisemmin se juurtuu myös osaksi prosessia.

FliQ:n kanssa tehtaan digitalisointi on helppoa

Tiedon puute, yllättävät tapahtumat sekä ennakoinnin vaikeus aiheuttavat monella tehtaalla tuotannon tehottomuutta. Tehtaan digitalisointi ei ole vain sanahelinää, vaan se tarjoaa aidon mahdollisuuden parantaa tehokkuutta sekä tehdä tehtaan toiminnasta sujuvampaa.

Me haluamme tehdä Fliq-platformista halutuimman version, joka tarjoaa ratkaisuja tehtaan digitalisointiin uudenlaisilla ja ennakkoluulottomilla käyttöominaisuuksilla.

Luotamme siihen, että hyvällä palvelulla ja konkreettisilla tuloksilla tyytyväiset asiakkaat käyttävät järjestelmäämme oman tehtaansa tuottavuuden parantamiseen. Siksi meillä ei ole tarvetta sitoa asiakkaitamme pitkiin sopimuksiin, vaan palvelumme pohjautuu kuukausimaksulla toimivaan SaaS-pohjaiseen järjestelmään. Me teemme digiloikan helpoksi valmiilla ratkaisuilla! Demoamme mielellämme ratkaisujamme sinulle. Ole yhteydessä meihin!