Mitä älytehdas tarkoittaa ja kuinka sellainen rakennetaan?

Tehdään pieni testi: kuulostaako yksi tai useampi alla olevista väittämistä tutuilta toiminnassanne? Vai tuntuvatko väittämät täysin vierailta?

”Pystymme sopeuttamaan lyhyellä varoitusajalla tuotantoaikataulumme, jotta voimme vastata odottamattomiin asiakaspyyntöihin ja tuotantomuutoksiin.”

”Varaudumme tuotantokapasiteettimme ongelmiin ja pullonkauloihin mahdollistaaksemme saumattomasti pyörivän tuotannon.”

”Keräämme dataa prosesseistamme, jotta voimme tehdä parempia päätöksiä ja kehittää jatkuvasti tekemistämme ja osaamistamme.”

Mikäli vastauksesi väittämiin olivat enimmäkseen myönteisiä, olette jo pitkällä operational excellence -matkallanne, minkä myötä myös älytehtaan mahdollistuminen on lähempänä. Jos väitteet puolestaan tuntuivat vieraalta, kannattaa matka aloittaa pikimmiten. Älytehtaan rakentaminen onnistuu tehokkaimmin, kun perusprosessit ovat kunnossa.

Mikä erottaa älytehtaan normaalista tehtaasta?

Ylätasolla älytehtaassa on kyse siitä, että tehtaan tuottavuutta parannetaan digitalisoinnin keinoin. Älytehdas tai Smart Factory -konsepti hyödyntää digitalisaatiota, uutta teknologiaa sekä yhä useammin lean-filosofiaan pohjautuvaa tuotantojärjestelmää, jotka yhdessä tuovat merkittäviä parannuksia tuottavuuteen, laatuun, tuotannon joustavuuteen ja palvelukykyyn. Älytehtaan päätavoitteena on lisätä tuottavuutta sekä alentaa käyttökustannuksia yhdistämällä ja keskittämällä kaikki tuotantoprosessin osa-alueet keskenään.

Keskeiset teknologiat, jotka mahdollistavat älykkään tehtaan:

Kuinka päästä projektissa vauhtiin?

Älytehtaan muutosprojekti kannattaa aloittaa tunnistamalla osa-alueet, joissa on otollisin kehityspotentiaali ja paras arvonluonti. Älytehtaan rakentaminen ja skaalaaminen voidaan sen jälkeen aloittaa oikeastaan millä tahansa tasolla. Skaalautumisessa voidaan hyödyntää ketterää kehitystä iterointiin ja nopeaan arvonluontiin. Nopeiden voittojen sijasta voi useimmiten olla tehokkaampaa aloittaa pienesti, testata toimivuutta hallitussa ympäristössä ja keskittyä oppimiseen. Kun on opittu lisää, voidaan ratkaisu skaalata seuraaviin kohteisiin, kuten uusiin tuotantoympäristöihin ja tehtaisiin, mikä luo potentiaalisen eksponentiaalisen arvonluontimahdollisuuden.

Älytehtaan muutosprojekti on laaja kokonaisuus, jossa on hallittavaa sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Tämä vaatii usein monen uuden osaamisalueen hallintaa. Monia ratkaisuja löytyy valmiina, ja apua ja neuvoja kannattaa hankkia ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Olemme Fliq:llä kehittäneet tehtaiden käyttöön valmiita ja helppoja, nopeasti käyttöön otettavia ratkaisuja, jotka taipuvat myös tulevaisuuden muutoksiin. Kehitysprojekteissa voidaan aidosti keskittyä ratkaisemaan tuottavuusongelmia, kun varsinaisen projektin suunnittelu ei vie huomiota. Autammekin mielellämme älytehtaisiin liittyvissä kysymyksissä.

Mistä kannattaa aloittaa?

Capgeminin tekemässä tutkimuksessa haastatelluista organisaatiosta keskimäärin kolmasosa oli muuttanut tehtaitaan älytehtaisiksi ja noin kaksi kolmasosaa harkitsivat tai heillä oli jo olemassa olevia älytehdassuunnitelmia. Saman tutkimuksen mukaan yli kolmannes organisaatioista pitää tehtaiden ja teollisuusjärjestelmien kehittämistä parempana tapana tehtaan tehokkuuden ja suorituskyvyn nostamiseksi sen sijaan, että kehittäisi työvoiman tuottavuutta.

Älytehdas ei läheskään aina tarkoita täysin automatisoitua tehdasta. Suurimassa osassa tehtaita tehdään edelleen paljon manuaalista työtä, jossa ihminen on tärkeä osa prosessia yhdessä koneiden ja laitteiden kanssa. Tärkeintä on ymmärtää datan tärkeys ja mahdollisuudet hyödyntää, jalostaa ja visualisoida sitä tehtaan ohjaukseen ja kehitykseen. Jokainen tehdas on yksilö, minkä vuosi tiekartta tavoitteisiin on laadittava monen asian pohjalta.

Smart Factory -kehittämispolkuun liittyy vahvasti organisaation ja kulttuurin muutos. Arvioitaessa organisaatioiden operatiivisen osaamisen kypsyyttä voidaan tutkia esimerkiksi näitä neljää avainaluetta:

Fliqin ketterä ja kustannustehokas lähestymistapa

Olemme Fliq:llä kehittäneet kokonaisvaltaisen, eri moduuleista koostuvan Smart Factory -alustan, jolla tehtaan digitalisointi onnistuu ketterästi ja kustannustehokkaasti. Tehtaan tuottavuutta parantava järjestelmä voidaan ottaa käyttöön jopa muutamassa päivässä, ilman vuosien pohjatyötä, korkeita kiinteitä kustannuksia tai pitkiä sopimuskausia. Alustan valmiiden ratkaisuiden avulla säästetään aikaa ja kustannuksia, kun kehitysresurssit voidaan suunnata heti kerralla oikeaan paikkaan.

Automaattiset työnkulut, resurssien synkronointi, parempi tuotannon seuranta ja ajoitus sekä resurssien optimointi lisäävät tuottavuutta, käytettävyyttä ja laatua sekä vähentävät kokonaiskustannuksia. Reaaliaikainen tieto prosesseista ja näiden visualisointi mahdollistaa nopeiden ja itsenäisten päätöksien tekemisen lattiatasolla. Työkalumme mahdollistavat rooli- ja tarvepohjaisia näkymiä, reaaliaikaisia ​​hälytyksiä ja ilmoituksia sekä reaaliaikaista seurantaa, joilla työntekijät voivat ennakoida ja toimia proaktiivisesti.

Helpoin tapa aloittaa älytehdasmatka on ottaa käyttöön Fliq:n Digital Lean -palvelu, jonka ytimenä toimii Digital Andon™ -huoltokutsupalvelu, Digital Kaizen™ -innovointityökalu sekä Digital 5S™ -auditointityökalu. Näiden avulla voidaan seurata tehdaslattian suorituskykyä ja kehitystä reaaliajassa, kerätä, analysoida ja hallita uusien innovointien implementointia sekä varmistaa jatkuvan turvallisen ja tuottavan työympäristön toteutumista.

Digital Lean toimii omalla Smart Factory -alustallamme, minkä ansiosta voit liittää alustalle myöhemmin muita ominaisuuksia ja moduuleita aina tarpeen mukaan. Aloitetaanko yhdessä teidänkin matkanne kohti tulevaisuuden tehokkaampaa älytehdasta?

 

Lähteet:

Capgemini Research Institute: Smart factories @ scale.

Deloitte University Press: The smart factory